1. Właścicielem Sklepu Internetowego solux.lighting jest:

P.P.H.U. "ŚWIATPOL" Joanna Jankowska

ul. Jabłoń-Jankowce 40 

18-212 Nowe Piekuty

NIP: 722–112–98-42


Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 260/08 prowadzony przez Wójta Gminy Nowe Piekuty.

Adres korespondencyjny (zwroty i reklamacje):

Salon Oświetlenia SOLUX

ul. Żelazna 9 lok. 12U

15-297 Białystok

tel. 85 742-93-90

2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:

- sklep internetowy solux.lighting

- e-mail: sklep@solux.lighting

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych adresowych oraz numeru telefonu i adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu lub braku możliwości realizacji telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Zamówienia nie potwierdzone w ciągu 5 dni nie będą rozpatrywane.

9. Firma Światpol zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 5).

10. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Zamówiony towar będący w momencie składania zamówienia w magazynie, zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

12. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia i wynosi:

Koszty dostawy :

Przedpłata : 19 zł

Pobranie : 29 zł

Koszty wysyłki mogą ulegać zmianom o czym wcześniej zostanie poinformowany Zamawiający.

13. W przypadku braku towaru w magazynie, zamówieniu oświetlenia z kilku różnych firm, bądź gdy oprawa jest sprowadzana z zagranicy na indywidualne zamówienie klienta Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

14. Oferta sklepu jest ważna na terenie Polski oraz poza jej granicami. W przypadku wysyłki poza granice Polski, koszty są ustalane indywidualnie w zależności od kraju docelowego oraz wielkości paczki. Po złożeniu zamówienia klient zostanie powiadomiony o kosztach transportu drogą telefoniczną lub przez e-mail. Wysyłki zagraniczne realizujemy tylko przy przedpłacie na konto. Przyjmujemy zapłatę w złotówkach i w euro. W przypadku zapłaty w euro prosimy o kontakt ze sklepem w celu ustalenia dokładnej kwoty.

15. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT) oraz niezbędne karty gwarancyjne. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o wcześniejsze przesłanie faksem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (nasz numer faksu: 85 742-93-90.

16. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji.

17. W przypadku zamówienia opraw nietypowych, wielu sztuk tego samego produktu, bądź gdy zamówienie przekracza 1000zł firma P.P.H.U. Światpol może żądać zaliczki w wysokości minium 30% wartości zamówienia.

18. Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować w następujący sposób:

- przy odbiorze przesyłki,

- przelewem (przedpłata),

- kartą płatniczą.

19. Podczas dokonywania przedpłaty:

- Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto:

P.P.H.U Światpol

Jabłoń – Jankowce 40

18-212 Nowe Piekuty

Nr konta : Bank PEKAO .S.A.

15 1240 5211 1111 0000 4927 5160

20. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".

21. Po dokonaniu wpłaty należy faksem przesłać potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na numer faksu: 85 676-06-73.

22. Jeżeli płatność nie zosanie dokonana w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono anulowane.

23. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie i otrzymania faksem potwierdzenia wpłaty na konto P.P.H.U. Światpol.

24. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru

25. Konsument, który  zawarł  umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach  konsumenta  (Dz.U.2014.827).

Zgodnie z Art. 221 Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

26. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

27. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Solux Lighting nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki.

28. Prawo  odstąpienia  od  umowy  zawartej  poza  lokalem  przedsiębiorstwa  lub  na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług,  jeżeli przedsiębiorca  wykonał w pełni usługę za  wyraźną zgodą   konsumenta,   który   został   poinformowany   przed rozpoczęciem świadczenia,  że  po  spełnieniu  świadczenia  przez  przedsiębiorcę  utraci  prawo odstąpienia od umowy;

b)w   której   przedmiotem   świadczenia   jest   rzecz   nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) towar  jest uszkodzony;

d) towar  nosi ślady eksploatacji;

e) towar nie posiada oryginalnego opakowania, kompletu dokumentacji.

29. W przypadku dokonywania zakupów jako przedsiębiorca nie przysługuje prawo zwrotu.

30. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 85 742-93-90.

31. W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie wadliwego towaru do naszego sklepu. P.P.H.U. Światpol nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji ponosi zamawiający. Koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi P.P.H.U. Światpol. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę VAT wraz z opisem przyczyny zwrotu. Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, P.P.H.U. Światpol zwróci zamawiającemu wartość reklamowanego towaru. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania. Do realizacji będzie przyjmowany towar tylko w niezniszczonym oryginalnym opakowaniu producenta.

32. W celu dokonania zwrotu należy zawiadomić nas wcześniej mailem lub telefonicznie 85 742-93-90 o zamiarze zwrotu. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu, wartość towaru zostaje zwrócona Kupującemu w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

33. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności dostawcy "Protokołu Reklamacji" (każdy dostawca powinien posiadać go przy sobie).

34. Firma P.P.H.U. Światpol zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. P.P.H.U. Światpol przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

35. Sklep P.P.H.U. Światpol zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie w ciągu dnia,

b) niezrealizowania złożonego zamówienia,

c) wycofania poszczególnych produktów z oferty.

36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.